Nasza wokanda


Pozew złożony w I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Gdańsku 19 stycznia 2018 r.

typ dokumentu

Pisma procesowe

opublikowany

2018

autor/źródło

Inne

Fundacja Ośrodek Kontroli Obywatelskiej „OKO” skarży w całości postanowienie WSA w Warszawie, wskazując m.in., że sąd nie ustalił należycie stanu prawnego i faktycznego sprawy.

typ dokumentu

Inne

opublikowany

2017

autor/źródło

Archiwum Osiatyńskiego

WSA stwierdził w uzasadnieniu, że wydany przez MKiDN regulamin nie podlega zaskarżeniu, ponieważ „nie ma charakteru indywidualnego” oraz stanowi akt prawa wewnętrznego Ministerstwa.

typ dokumentu

Orzeczenia sądowe

opublikowany

2017

autor/źródło

Sądownictwo administracyjne

MKiDN twierdzi w niej, że regulamin nie podlega zaskarżeniu, ponieważ nie był decyzją administracyjną.

typ dokumentu

Stanowiska organów władzy publicznej

opublikowany

2017

autor/źródło

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Skarga zarzuca Regulaminowi obchodów 7. rocznicy katastrofy smoleńskiej naruszenie: prawa obywateli do swobodnego poruszania się po terytorium RP (art. 52 ustęp 1 i 2 Konstytucji RP); prawa obywateli do organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich (art. 57 Konstytucji); prawa obywateli do zaskarżania orzeczeń i decyzji (art. 78 Konstytucji); zasady proporcjonalności (art. 31 ustęp 3 […]

typ dokumentu

Inne

opublikowany

2017

autor/źródło

Archiwum Osiatyńskiego

Umożliwiał zakazanie wstępu na teren obchodów m.in. osobom, które  „nie dawałyby rękojmi zachowania godności i poszanowania uroczystości”.

typ dokumentu

Decyzje administracyjne

opublikowany

2017

autor/źródło

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Najnowsze wpisy